Successful national MM-programmes and MM-status reports
Language:     en | de | fr | it | hu
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 


Tisztelt Olvasó!,

Európa országai sok tekintetben különböznek egymástól, így többek között a mobilitás kezelésében is. A különbségek és a hasonlóságok bemutatására szolgál az EPOMM mobilitás-szervezési monitora (MM). A mobilitás-szervezési monitor nevének megfelelően összefoglalja egy adott ország mobilitás-szervezésének helyzetét. Az e-update mostani száma a nemrégiben frissített MM-ekkel és ezeknek készülőfélben levő összehasonlító elemzésével, az Európai Mobilitás-szervezési Monitorral foglalkozik. Emellett bemutat néhány tanácsadással, pénzügyi támogatással, illetve iskolai mobilitással foglalkozó sikeres nemzeti programot.

 

 

27 vadonatúj nemzeti mobilitás-szervezési állapotjelentés az interneten

Múlt év novemberében 27 ország frissítette mobilitás-szervezési monitorát. Ezek a naprakész mobilitás-szervezési információk gazdag tárházai. A frissített változatok elérhetők az EPOMM honlapján. Tekintse meg saját hazája MM-ét, hogy átfogó képet kapjon arról, mi történik mobilitás-szervezési téren saját környezetében, és ha észrevételei vannak, lépjen kapcsolatba az MM összeállítójával! Az elérhetőségek megtalálhatók az EPOMM ország-oldalain.
Olvassa el más országok állapotjelentését is, hogy tanuljon és ötletet merítsen mások tapasztalataiból! A mobilitás-szervezési állapotjelentések betekintést engednek a mobilitás-szervezés irányításába, megvalósításába, a trendekbe és az új megoldásokba, továbbá közlik 27 különböző európai ország mobilitás-szervezéssel foglalkozó szervezeteinek és ezek kapcsolattartóinak listáját.

 

 

Készül az európai összehasonlító helyzetkép

Az évente frissített nemzeti mobilitás-szervezési monitorok lehetővé teszik a mobilitás-szervezés országonkénti fejlődésének és az országokon átnyúló trendeknek a követését. A bennük foglalt sokféle információ feldolgozását segíti a kidolgozás alatt levő Európai Mobilitás-szervezési Monitor, amelyik egyetlen dokumentum keretében hasonlítja össze a nemzeti MM-k információit. Az ez évi szám áttekintést ad a legújabb mobilitás-szervezési eredményekről, és néhány érdekes új trendről is beszámol. Például a mobilitás-szervezés terén haladónak számító országok megerősítik vezető szerepüket: új elképzelésekkel jelentkeznek és segítik a sikeres megoldások elterjesztését más országokban (pl. a hollandiai Smart Working Smart Travel - Ésszerű Munka Ésszerű Közlekedés program, lsd. az e-update jelen számában ’A kapcsolattartás ereje’ című részt). Ugyanakkor sok keleti országban, amelyben korábban a mobilitás-szervezés kevésbé fejlett volt, most jelentős előrelépés tapasztalható: Lengyelországban például a krakkói kedvező tapasztalatok alapján három további városban is kerékpárkölcsönző szolgáltatást indítanak. Szlovákiában Pozsony kerékpáros tanácsadókat alkalmaz, hogy segítsék a kerékpározás fellendítését a városban.
Az Európai MM másik fő témája a követendő példák bemutatása, kiemelve az egyes példák erősségeit és gyengéit, valamint a mobilitás-szervezési intézkedések társadalmi és gazdasági előnyeit. A dokumentum kiemelt figyelmet szentel a mobilitás-szervezési intézkedések értékeléséhez használható a mennyiségi és minőségi indikátoroknak. Összegfoglalva: az Európai MM egy érdekes kiadvány lesz, amelyet érdemes lesz elolvasni.

 

 

Sikeres nemzeti mobilitás-szervezési programok

Olyan nemzeti mobilitás-szervezési programokat válogattunk ki, amelyek értékelése egyértelmű sikerre utal. Ezek a programok három fő téma körül csoportosulnak:
 • a szén-dioxid kibocsátás csökkentése tanácsadással és pénzügyi támogatással;
 • a kapcsolattartás ereje;
 • az iskolai mobilitás-szervezés.
 

A szén-dioxid kibocsátás csökkentését célzó tanácsadó és pénzügyi támogató programok


Az osztrák partnerek a klima:aktiv
A nemzeti mobilitás-szervezési programok egyik sikeres modellje az osztrák klima:aktiv mobil. A program ingyenes tanácsadást és a mobilitás-szervezési intézkedések széles köréhez nyújtott pénzügyi támogatást kínál a kulcsfontosságú érdekelteknak a vállalatoktól és a közigazgatástól kezdve az utazásszervezőkön és ingatlanfejlesztőkön át az iskolákig 2004. évi indulása óta a program több mint 1800 projekt partnere évi 450.000 tonnával mérsékelte a szén-dioxid kibocsátást. A partnereket és az általuk kibocsátott szén-dioxid mennyiségét jól szemlélteti az ezen a linken található térkép. A program egyik erőssége a gondos értékelés. Nemcsak minden egyes projektről, hanem a program egészéről is független (pozitív) értékelés készült (lsd. az ECOMM 2011 egyik előadását. A program 2012-ben befejeződik, de valószínű, hogy meghosszabbítják, mert egy szélesebb kezdeményezés, a klima:aktiv része, és egy nagyon jól felépített „márkává” vált.

A klima:aktiv mobil program által ihletett német Effizient mobil program (2008-2010) célja a mobilitás-szervezési intézkedések szélesebbkörű alkalmazásának tanácsadással és konzultációval történő elősegítése. A program 15 regionális hálózat (németül) kiépítésével indult. Három év alatt 108 vállalkozással, helyi önkormányzattal, iskolával és kórházzal folytattak alapos konzultációt az utazási szokásaikról és a mobilitás-szervezési intézkedések alkalmazásától várható szén-dioxid megtakarítás nagyságáról. Becslések szerint az akcióprogram potenciális szén-dioxid megtakarítása együttesen évi 23.567 tonna volt (erről további információt talál a http://www.effizient-mobil.de/index.php?id=wirkungsabschaetzung (német nyelvű) weboldalon vagy egy, az ECOMM 2011-en elhangzott előadásban).

Hollandiában az MKB-vouchers keretében a kis- és középvállalkozások olyan ingyenes utalványt igényelhetnek, amellyel egy mobilitási tanácsadónak által elvégzett mobilitási felmérés díjának kifizetésére lehet felhasználni. A program egy éves időtartama alatt több mint 70.000 kisvállalati alkalmazottat ért el. A részt vevő kisvállalkozások mintegy 70%-a megfogadta a fenntartható utazás bevezetésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó tanácsokat. A sikerek hatására a programot 2012-ben meg fogják hosszabbítani.

Az Irish National Transport Authority (az Ír Nemzeti Közlekedési Hatóság) Ésszerű Közlekedésű Munkahelyek programja (2009-2020) egyre több olyan vállalkozáshoz jut el, amelyek mobilitás-szervezési intézkedésekkel javítják a munkahelyre történő eljutás fenntarthatóságát. A program ingyenes tanácsadást, a munkavállalók ösztönzésére egy internetes költség-kalkulátort, valamint egy sor más érdekes információt nyújt (olvasson további részleteket a program honlapján. 2011 szeptemberéig több mint 95 egyéni és állami munkaadó s velük 235.000 alkalmazott és diák vett részt a programban.

2011-ben egy ígéretes nemzeti program indult Spanyolországban. A spanyol Energiatakarékossági és -Hatékonysági Cselekvési Terv (IDAE Action Plan 2011-2020) pénzügyi támogatást kínál a helyi önkormányzatoknak Fenntartható Városi Közlekedési Tervek, közösségi kerékpárkölcsönzési rendszerek és mobilitás-szervezési intézkedések megvalósíthatósági terveinek a kidolgozásához. A program keretében vállalkozások, oktatási-nevelési központok és bevásárló központok is pályázhatnak támogatásra munkahelyi közlekedési tervek kidolgozásához és kísérleti programok beindításához. Támogatást online közösségi közlekedési információs eszközök tervezéséhez és megvalósításához is lehet kapni. Becslések szerint a teljes cselekvési terv, amely az eddig említetteken túl további eszközöket is magába foglal, 2020-ig 19%-os energia-megtakarítást érhet el a közlekedési szektorban. Ha a tervek megvalósulnak, a terv egyedül a közlekedésben 31.177.000 tonna szén-dioxid megtakarítást eredményez majd.
 

A kapcsolattartás erejeA kapcsolattartás előnyei: a követendő példák megosztása, mások tapasztalatainak felhasználása, ígéretes kapcsolatok kiépítése jól ismertek. Ez az oka, hogy sok országban kormányzati támogatással hiztak létre mobilitás-szervezési hálózatokat. Az együttműködés sikerét mutatja a tagok számának növekedése és a hálózat erősödő befolyása, amely segít abban, hogy a mobilitás-szervezés felkerüljön a politika napirendjére. Az egyesült királyságbeli, főképp önkormányzatokat megcélzó ACT TravelWise és a vállalatokra koncentráló Ways2work a sikeres hálózatok két jól ismert példája. Hollandiában a Smart Working Smart Travel, (Ésszerű Munka Ésszerű Közlekedés) 52 vezető munkaadó (B50 (holland)), 16 régió, a nemzeti kormány és a munkavállalók, illetve a kis- és középvállalatok szervezeteinek társulása 2012 végéig 1 millió ésszerűen közlekedő (távmunkás, fenntartható közlekedési módot választó) holland alkalmazottat akar megnyerni. A cél elérésének egyik eszköze a ’Újfajta munkavégzés’ kampány ( New Way of Working campaign. A 2011. évi eredmények (holland) szerint kb. 1 millió alkalmazott (14%) ismeri a kampányt, és 43%-uk pedig pozitívan értékeli az újfajta munkavégzést.

Az EPOMM és az EPOMM-PLUS projekt hasonló hálózatot hozott létre 21 EU tagországban. A nemzeti rendezvények résztvevőinek növekvő száma arra utal, hogy ezek a hálózatok a mobilitás-szervezés elősegítésének fontos tényezőivé válhatnak.
 

Iskolai mobilitás-szervezési programokTöbb ország áldoz az iskolai mobilitás-szervezési programokra. Az ilyen programokról készült értékelések, bár széles körben nem elérhetők, betekintést engednek a jövő kezdeményezéseibe. A ‘Travelling to School Initiative’ (Utazás az Iskolába Kezdeményezés) egy egyesült királyságbeli mobilitás-szervezési program, amelynek célja a gépkocsival történő iskolába járás visszaszorítása. A program eredményei a zárójelentésben olvashatók. Az ír Zöld Iskolai Közlekedési programok (Green-Schools Travel programmes) értékelésében található akciók és esettanulmányok is sok inspirációt nyújtanak.

2012 februárjától kezdődően a Traffic Snake Game Network nevű hálózat támogatást kínál azoknak a nemzeti, városi vagy községi hatóságoknak, amelyek érdeklődnek a Közlekedési Kígyó (Traffic Snake) nevű játék megszervezése iránt. A játék egy igen hatásos kampány, amely arra bátorítja a gyerekeket, hogy környezetbarát módon jussanak el az általános iskolába. Az EU CONNECT programjának köszönhetően a kampányt kilenc ország 295 iskolájában szervezték meg több, mint 70.000 gyermek bevonásával. A kampány eredményeként három év alatt a résztvevők összesen 825.000 km-nyi gépkocsival megtett utat és 135 tonna szén-dioxid kibocsátást takarítottak meg. További eredményeket az ellenőrző és értékelő jelentésben olvashatók.

 

 

Várható események

 
 • A városi közlekedés és a környezet, 18. nemzetközi konferencia (18th International Conference on Urban Transport and the Environment)
  2012. május 14 – 16.,– A Coruna, Spanyolország
  more information

 • ECOMM 2012
  2012. június 12-15. – Frankfurt, Németország
  ecomm2012.eu

További eseményekért nézze meg az EPOMM Calendar.

 

 
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive