Funding Mobility Management
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
share on facebook
Milí čtenáři,
kde nalézt finance na management mobility? To je velmi dobrá otázka! EU Mobility Management Monitor 2012 ukazuje, že zodpovědnost za management mobility se liší podle zemí a často jde napříč několika ministerstvy. Každá země má vlastní kontext a politickou agendu, což nabízí různé možnosti financování pro MM. Vyzdvihneme zde několik zajímavých možností financování MM na regionální a místní úrovni. V krátkosti představíme také iniciativu, která souvisí s veřejnou dopravou a zkusíme naše šance v loterii.

 

 

Posílení MM na regionální úrovni

Systém financování ve Finsku

Source: www.eltis.org

Finský program managementu mobility pomáhá regionům nastartovat management mobility na jejich území. V roce 2010 Ministerstvo dopravy a komunikací a Finská dopravní agentura financovaly 13 projektů MM. Minulý rok pak Program MM financoval 13 nových projektů v celkové hodnotě 230.000 euro, zahrnující nové regiony a nové investory jako Ministerstvo životního prostředí a The Fit for Life Program. Projekty řeší širokou škálu služeb zaměřených na různé skupiny. Některé příklady:
  • Kampaň Do práce na kole v regionu Turku (2012)
  • Loop-project vytvářející MM příručku pro základní školy v metropolitní oblasti Helsinek (2010)
  • Liikkuva je Finsky (což znamená pohyblivý) vybízí děti 13 až 19 let staré k chytrému cestování do školy a za zábavou v mnoha městech ve Finsku.
V roce 2012 představila finská vláda dotace ze státního rozpočtu na management mobility (500.000 euro). Dotace byla udělena 14 projektům v regionu, které již pracovaly v oblasti managementu mobility, ale také některým novým regionům, které v této oblasti teprve začínaly. S dotací například region Oulu zorganizoval školení MM pro obce a firmy, vytvořil regionální portál opatření MM a dále podporoval cyklistiku, například zorganizováním Mezinárodního zimního cyklistického kongresu.

 

 

Autokluby ve Skotsku

Source: www.momo-cs.eu

Pro snížení používání osobních aut, Transport Scotland v rámci programu v roce 2010 vytvořil Autoclub. Program nabízel technickou a finanční podporu existujícím a novým autoklubům ve Skotsku s podporou car-sharingu NGO. Během dvou let vzniklo 11 nových autoklubů, kam vstoupilo 600 nových členů a bylo ušetřeno 148 tun CO2 za rok (více v programu Programme Review 2010-2012). V roce 2013 program pokračuje podporou nových klubů a investicí do vytvoření dalších projektů, mimo jiné peer-to-peer car club, kde lidé půjčují svoje osobní auto těm, kteří ho potřebují.

 

 

BYPAD v Belgii

Photo credits: Missvain

Už 6 obcí v Bruselském regionu (2012, o 6 více v 2013) a 13 (2011) ve Walloon regionu (ve Francii) bylo podpořeno jejich regionální vládou ve vypracování společného cyklistického plánu s pomocí projektu BYPAD (Bicycle Policy Audit). BYPAD umožnuje důkladnou analýzu cyklistické politiky, na jejímž základě je na míru vytvořený akční plán. Na podporu cyklistiky ve Valonském regionu vláda udělila 18 milionů euro 10 obcím s auditem BYPAD na provádění akcí v jejich cyklistickém plánu po dobu 4 let. S tímto typem financování, Valonský i Bruselský region doufají ve vytvoření významného posunu v oblasti cyklistiky. V současné době je pouhé 1% jízd prováděno na kole ve valonském regionu a 3% v bruselském regionu. (BELDAM národní průzkum o denním chování lidí v oblasti mobility v Belgii, zpráva ve francouzštině). BELDAM bude prezentován na konferenci ECOMM na sezení 3.

 

 

Mysli globálně, jednej lokálně

Vytváření růstu zdokonalením udržitelnosti

V roce 2011, odbor Dopravy ve VB vydal Bílou knihu s názvem „Vytváření růstu, snižování uhlíku“. S tímto politickým dokumentem a Místním fondem dopravní udržitelnosti má vláda za cíl snížit emise uhlíku a stimulovat místní ekonomický růst. Pro realizaci toho cíle bylo 600 milionů liber poskytnuto místním projektům, které řešily kongesce a podporovaly udržitelné režimy dopravy s opatřeními v infrastruktuře a mobilitě. Z celkově 96 projektů, bylo pro financování vybráno 77 pro období 2011-2015. Některé příklady:
  • South Central Bedfordshire Smarter Routes to Employment: se zaměřuje na vývoj zacíleného balíku (pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání, obyvatelé s nízkými příjmy) opatření pro udržitelnou dopravu pro usnadnění vytváření nových 17.000 pracovních míst a 14.700 nových domů. Tento balíček kromě jiného zahrnuje také vylepšení a propagaci cyklistické a autobusové infrastruktury, vývoj cestovních plánů založených na webu, šíření dopravních informací do domácností a podpora aktivního cestování na místní akce.
  • Hampshire Sustainable Transport Towns: se zaměřuje na podporu udržitelného cestování obyvatel a zaměstnanců v 6 městech, vyvinutím plánů cestovních sítí, plánů stanic a zdokonalením cestovních informací (informace o autobusech v reálném čase v mobilních telefonech a informačních stáncích), podporou cyklistiky formou cyklistických školení, cyklistických výzev a událostí. S opatřeními MM má projekt za cíl snížení emisí CO2 o 6.700 tun do roku 2015.

 

 

K uhlíku neutrálnímu Norsku

Trondheim, třetí největší norské město (180.000 obyvatel), je považováno za velice trendy v oblasti udržitelné mobility (dokonce dalo k dispozici finance pro cyklisty a chodce během Evropského týdne mobility minulý rok!) V roce 2012 Trondheimská rada schválila nový balíček pro udržitelnou dopravu. Okolo 1300 milionů euro bude investováno do nové silniční infrastruktury, ale 160 mil. euro bude použito na cyklo projekty a 270 mil. euro na infrastrukturu a provoz veřejné dopravy. Mýtný systém bude dotovat 70% celkových nákladů vynaložených on nynějška až do roku 2025 na silniční infrastrukturu, cyklo projekty, veřejnou dopravu, bezpečnost dopravy a mobilitní konzultační centrum. Hezký graf ukazuje různé zdroje financování ve vnitřním kruhu a plánované výdaje ve vnějším kruhu. Balíček bude brzy schválen norským parlamentem, možná ještě dojde ke změně v národním podílu na straně příjmů.

Od roku 2009 Transnova, národní vládní těleso spjaté s Norskou veřejnou správou silnic, nabízí dotace pro místní demonstrační a pilotní projekty, které snižují emise CO2. Společnosti, organizace, místní a lokální orgány mohou žádat o dotace na projekty, které zvyšují využití klimaticky efektivních dopravních prostředků a snižují dopravních potřeby. Celkový rozpočet Transnovy v roce 2013 je 12 milionů euro. Zde naleznete seznam dotovaných projektů.

 

 

Přeskočme na cestování zdarma v Tallinnu

Source: Depositphotos

Od 1. Ledna 2013 si 400.000 obyvatel Tallinnu může využívat veřejnou dopravu zdarma. Vedení města věří, že tato iniciativa stojí za 12 milionů euro, pokud se lidé naučí využívat veřejnou dopravu místo svých aut. Opatření MM jsou výsledkem referenda, kterého se účastnilo 68.059 obyvatel a 75,5% hlasovalo pro. Mezinárodní konference podpořila toto téma. Kromě začínajícího stále zelenějšího centra, chce město také zlepšit sociální blaho obyvatel a jejich začleňování.

 

 

A co loterie?

Source: Depositphotos

  • Ve VB, Big Lottery Fund dal 600 milionů liber ročně z peněz Národní loterie společenských skupinám a projektům, které podporují zdraví, vzdělání a životní prostředí. The Big Lottery schválila implementaci 50 úspěšných projektů aktivního cestování (2008-2012). Například projektu Get Moving North Tyneside project se podařilo snížit procento zaměstnavatelů, kteří cestují autem sami o 7% a zvýšit procento zaměstnanců, kteří dojíždí do práce na kole o 15%. V roce 2012 dojížděla do práce udržitelným způsobem již jedna třetina zaměstnanců. Fitter for Walking Project pomohl 150 spolkům z 12 místních orgánů z 5 regionů v Anglii podpořit chůzi. 86% z těchto projektů mělo skutečně za následek navýšení počtu chodců v oblasti a 78% lidí vykázalo častější chůzi (více v hodnotící zprávě).
  • V prosinci v roce 2012, Národní loterie v Belgii představila 2 zcela nové projektové výzvy, jednu zaměřenou na udržitelný rozvoj (NL & FR)(€ 2.000.000) a druhou na chudobu a sociální začleňování (NL & FR)(€ 2.537.000). Tyto výzvy nabízely grantovou podporu pro projekty související s MM v roce 2013. Národní loterie podpořila také národní bike sharing systém, který byl implementován na 41 vlakových nádražích (Blue bike).

 

 

Věděli jste, že?


  • Stránka evropských zdrojů financování Eltis website nabízí přehled hlavních projektů z oblasti udržitelné městské mobility a MM, které byly financovány? Pokud kliknete na určitý specifický program, zobrazí se Vám podrobnější informace o programu, období, kdy je program platný a odkaz, který Vás zavede na webové stránky programu.
  • Evropská komise zvažuje financování z prostředků EU pouze pro ta města, která mají vytvořeny Plány udržitelné městské mobility (SUMP)? Tento nápad byl testován na veřejných konzultacích, které se konaly od září do prosince roku 2012 na téma „Budoucí vývoj městského rozměru dopravy“. CIVITAS Political Advisory Committee souhlasí s tím, aby peníze z evropských fondů pro projekty městské dopravy byly vázány na SUMPs, státy ale uvádí, že by to nemělo být nezbytným předpokladem k akci a omezující iniciativa (více v Position Paper). Veřejná konzultace a revize Akčního plánu městské mobility poskytne základ pro budoucí Komunikaci o městské úrovni evropské dopravní politiky v roce 2013. Na konferenci ECOMM o tomto tématu můžete diskutovat se zástupci Evropské komise (na zasedání či na sezení session A3).
  • Klima: aktivní mobilní program, rakouská iniciativa na ochranu klimatu bude pokračovat dalších 7 let? Předchozí program běžel od roku 2007 do 2012 a byl velmi úspěšný: program poskytl 51, 1 milionů euro 2900 projektům, kterým se podařilo snížit 1,76 milionů tun CO2 a vytvořit nebo zachránit 4300 pracovních míst (zpráva 2007-2011). Druhé období začalo v únoru 2013 a bude pokračovat v podpoře investic do vozových parků šetrných k životnímu prostředí, managementu mobility, e-mobility, cyklistiky a obnovitelných zdrojů energie do roku 2020.

 

 

Nadcházející události

Pro více událostí navštivte EPOMM Calendar.

 

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive