Highlights of the 16th ECOMM in Frankfurt
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 
Milý čtenáři,

16.ročník konference ECOMM se konal ve Frankfurtu nad Mohanem, jednom z nejdůležitějších německých dopravních uzlů, který za svoji ekonomickou sílu do velké míry vděčí svojí dopravní infrastruktuře. Konferenci organizovala místní dopravní organizace TraffiQ. Tento rok byla konference zaměřena na nové výzvy, kterým jsou města vystavena, jako je nárůst elektro-mobility, meziregionální spolupráce, měnící se životní styl některých skupin obyvatel, socio-demografické změny (imigranti, starší osoby) a regenerace měst.
Všechny prezentace i fotografie z konferenčního dění jsou k dispozici zde ECOMM website. Těšíme se na (další) setkání s vámi příští rok ve švédském městě Gavle!

Poznačte si termín další konference ECOMM v Gävle ve Švédsku: 29.-31.května 2013.

 

 

Německo se stává členem platformy EPOMM (Evropská platforma managementu mobility)

Při slavnostním zahájení konference německý státní tajemník Rainer Bomba oznámil, že se Německo v roce 2013 oficiálně stane členem platformy EPOMM. Během posledních dvou let byl jejím německým členem region Rhein-Main. Jeden z workshopů byl vhodně věnován nové německé síti managementu mobility - DEPOMM, která vznikla formou sdružení právě v tomto roce. Tento workshop se zabýval otázkou, jak mohou krajské úřady pomoci v šíření managementu mobility ve městech.

 

 

Volská oka, míchaná vejce a koblihy

Na konferenci ECOMM se staly velmi populární metafory z jídelníčků. Např. Miklos Marton z maďarského centra REC přirovnal strukturu města s jasně vymezeným centrem k volskému oku. Město s několika funkčními centry zase přirovnal k míchaným vejcím. V zahajovacím bloku, Lars Gemzoe ze společnosti Gehl Architects přirovnal město Melbourne z 90.let ke koblize. Bez pěkných veřejných prostor pro pěší a cyklisty zůstávalo město uprostřed prázdné. Po zavedení infrastruktury pro pěší se zvýšil podíl pěší dopravy o 40%, stabilní obytné funkce se z 200% zvýšily na 300% a toto město je dnes celosvětově považováno za jedno z nejvhodnějších měst pro život. V souvislosti s dopravními modely, které jsou vždy založeny na datech z automobilové dopravy, se společnost Gehl Architects začala v 60.letech zabývat výzkumem v Kodani, kde sledovala chování chodců ve veřejném prostoru: co lidé ve veřejném prostoru dělají a nakolik jsou veřejné prostory vhodné pro chůzi? Později začali tento druh studií veřejného života provádět i v jiných městech a rozšířili je i o další druhy dopravy, jako je cyklistika. Zajímavé je, že zjistili, že pouze 1% cyklistů jezdí na kole kvůli ochraně životního prostředí, jen 6% z finančních důvodů, 19% jezdí pro své zdraví, ale velmi překvapujících 61% cyklistů používá jízdní kolo, protože je to rychlé, praktické a snadné!

 

 

Rýmující Novozélanďané

Jako vždy, nejvíce byla na konferenci ECOMM zastoupena hostitelská země, se 105 německými účastníky. Dalšími nejpočetnějšími byli Švédové (34 účastníků), kteří budou hostit další konferenci ECOMM. Nejvyšší pětku doplňují Rakušané (21 účastníků), Nizozemci (19) a Belgičané (18), kteří se nedávno připojili k platformě EPOMM.

ECOMM je atraktivní i pro návštěvníky z dalekých zemí, jako je Japonsko nebo Kamerun. Zvláštní zmínku bychom rádi věnovali Profesoru Haroldu Weissovi a jeho kolegyni Aimée Ward, kteří vážili cestu až z Nového Zélandu, aby ve formátu pecha kucha odprezentovali výchovu ke zdravé mobilitě dospívajících, a to celou ve verších!

Uvědomili jste si, že management mobility může být nahlížen také jako důležitý aspekt pohostinnosti? Minze Walvius a Tilly Broersen ze společnosti Advier popsali, jak spolupracovali s Holandským konferenčním centrem na zavedení managementu mobility do služeb pro jejich klienty.

 

 

Projekty zaměřené na management mobility přinášejí výsledky

download EPOMM-PLUS final brochure

Účastníkům, kteří v uplynulých letech navštívili už více konferencí ECOMM, i ta letošní ukázala, že roste důležitost vyhodnocování aktivit. Stále více projektů je schopno prezentovat kvantitativní výsledky, což dává ostatním možnost učit se z úspěchů i pádů těchto projektů.

Jako vždy, i na této konferenci byly velmi početně zastoupeny evropské projekty. Některé jejich hlavní myšlenky:
 • Tom Rye (z Univerzity v Lundu) a Robert Pressl (FGM-AMOR) rozpoutali živou diskusi o zapojování klíčových aktérů, a to na základě svých vlastních zkušeností z projektu ACTIVE ACCESS a ze sítě ACTIVE TRAVEL NETWORK.
 • Projekt BAMBINI o zapojování velmi malých dětí do společnosti (ve věku 0-6 let) také prezentoval svoje výsledky (prezentaci měl Karl Reiter, FGM-AMOR) a vznikla zde i nápaditá brainstormingová diskuse na téma dlouhodobě udržitelný životní styl mladých rodin (Lies Lambert a Elke Bossaert, Mobiel 21)
 • V projektu E-Cosmos se hlavní hybnou silou politiky managementu mobility ve firmách staly odborové svazy. Studie, která byla zpracována ve Španělsku, ukázala, že investice do udržitelné mobility mohou mít dvojnásobnou návratnost ve srovnání s investicemi do automobilové dopravy!
 • Projekt TOGETHER ON THE MOVE vyvíjí školicí kurzy na téma mobilita imigrantů, zatímco projekt TRANSPORT LEARNING připravuje školicí kurzy k udržitelným politikám městské dopravy a opatřením pro města a energetické agentury. Všechny informace jsou k dispozici v naší nové databázi školení: www.epomm.eu/training.

Sarah Martens prezentovala služby platformy EPOMM, které byly vytvořeny v rámci projektu EPOMM-PLUS s cílem šířit a uchovat výsledky projektů EU z oblasti managementu mobility. Pernilla Hyllenius (Trivector), Karl-Heinz Posch (koordinátor platformy EPOMM) a Melanie Leroy (EUROCITIES) moderovali workshop na téma maximalizace využití nástrojů vyvinutých v projektech EU. Zkušenost z projektu EPOMM-PLUS, kdy byly mj. šířeny nástroje z projektu MAX, pro tuto diskusi posloužila jako inspirace.

 

 

A vítězem se stává...

EPOMM-Award

Tento rok byly na ECOMMu prezentovány ceny za excelenci v zásadovém a promyšleném řízení mobility "SYNAPTIC Awards for Excellence in Seamless Mobility". SYNAPTIC vznikl loni jako projekt propojující 4 Interregové projekty zabývající se tím, jak správně ovlivnit budoucí politiku EU na podporu důsledných politik udržitelné mobility. Za tímto účelem tyto projekty pracují s nejlepší evropskou praxí v oblasti udržitelné mobility.

Ocenění získali:
 1. Nejlepší multimodální řešení dopravy z výchozího bodu do cíle: Poskytování informací pro cestující, Tipperary, Irsko
 2. Nejlepší řešení veřejné dopravy: Patenský lístek: "Peer-to-Peer marketing" služeb veřejné dopravy pro starší osoby v Kolíně, Německo
 3. Nejlepší proces rozvoje nebo realizace Plánu udržitelné městské mobility: Základní kámen mobility - Strategie mobility města Zurich, Švýcarsko
V závěru konference EPOMM prezentoval svoji cenu za Nejlepší mezinárodní transfer politiky. Vítězem se stal projekt EU Travel Plan Plus, který toto ocenění získal za transfer sítí místních plánů mobility v USA a Velké Británii partnerům z Maďarska, Španělska a Švédska. Koordinátor projektu - Marcus Enoch nedávno publikoval knihu o podnikových plánech mobility, nazvanou Sustainable Transport, Mobility Management and Travel Plans (Udržitelná doprava, management mobility a plány mobility).

 

 

ECOMM 2013 v Gavle

V příštím roce se konference ECOMM bude konat ve švédském Gavle. "Chytrá volba vyžaduje snadný přístup k výzvě zavést si management mobility jako součást každodenního života", to je tématem této konference. Možnost cestovat pohodlně a rychle, a přesto způsobem přívětivým k životnímu prostředí, je zvlášť v Gavle důležité, protože mnoho obyvatel zde žije ve venkovských oblastech a/nebo dojíždí na delší vzdálenosti do měst v tomto kraji. Podívejte se na video o městě Gavle a konferenci ECOMM 2013 zde. Více informací bude k dispozici na webové stránce EPOMM.

Města mohou stále ještě podávat žádosti o organizování konference ECOMM v roce 2014, a to do 31.října 2012.

 

 

Důležité veřejné projednávání

Generální ředitelství pro energetiku (DG Energy) Evropské komise nedávno zahájilo veřejné projednávání nových směrů programu Intelligent Energy Europe III (IEE III) v horizontu 2020. Tato veřejná diskuse dává možnost vyjádřit vlastní názory na budoucí program IEE III. EPOMM předá své oficiální stanovisko, ale do diskuse se může zapojit každý. Platforma EPOMM považuje management mobility za účinné řešení úspor energie, účast v této diskusi tedy velmi doporučujeme.
Projednávání nové podoby programu poběží do 5.září 2012. Podrobnosti naleznete zde.

 

 

Nadcházející události

 


 • Konference CIVITAS Forum
  24 - 26 září 2012 – Vitoria-Gasteiz (Španělsko)
  www.civitas.eu

 • MOVE 2012 (Přijetí dopravních řešení & car-sharingu pro posunutí automobilového průmyslu vpřed, “carsharing z pohledu automobilového průmyslu)
  25 - 26 září 2012 – Brusel (Belgie)
  více informací

 • Kongres k designu v elektro-mobilitě (Design e-mobility Congress)
  10 září 2012 – Frankfurt n. Mohanem (Německo)
  Jak budeme vnímat, zakoušet a využívat elektromobilitu v budoucnu a jakou roli v tom sehraje design? Navštivte tento první kongres k designu elektromobility a zapojte se do vzrušujícího dialogu na tato témata.
  více informací

Pro více připravovaných akcí, si prosím, otevřete Kalendář EPOMM..

 

 
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive