Funding Mobility Management
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 share on facebook

Major of Gavle at opening speech
Picture: Rober Stüssi

Milí čtenáři,

v posledních květnových dnech se ve švédském Gävle sešlo více než 300 profesionálů na mobilitu na 17. ročníku Evropské konference Managementu Mobility (ECOMM). Gävle je velice inspirativním místem pro manažery mobility a je kompaktním městem, kde jsou všechna místa dostupná na kole a pěšky do centra města. Město má také přísnou „politiku odklízení sněhu“, která dává přednost cyklostezkám (když napadne více jak 4 cm sněhu) na silnicích (až od 10 cm). Dokonce i starostka přijela na konferenci ECOMM na kole.

Konference tento rok obsahovala mnoho příspěvků týkajících se rostoucí ekonomiky sdílení, využití informačních technologií a gamifikace k podpoře posunu od aut k jiným druhům dopravy, ukázek finančních a ekonomických výhod Managementu Mobility pro společnost, a nástrojů pro plánování politik udržitelné městské mobility. Všechny prezentace jsou dostupné online. A v tomto e-updatu naleznete nejzajímavější postřehy z velmi inspirativního ročníku konference ECOMM.

Zapište si datum!

Příští rok se bude konference ECOMM konat ve Florencii v Itálii od 7. do 9. května 2014.

Zajímá Vás pořádání konference ECOMM v roce 2015?

Žádosti můžete podávat do konce října 2013 – více informací zde.

 

 

Udržitelná doprava jako součást každodenního života

 

Tématem letošního ročníku bylo, jak udělat udržitelnou dopravu součástí každodenního života. Toto téma je obzvlášť důležité v širším regionu Gävle, protože spousta obyvatel žije ve venkovských oblastech a dojíždí do města z velké vzdálenosti. Ti potřebují snadný přístup k udržitelným druhům dopravy pro hladkou, intermodální cestu každý den. Jedno z nejlepších řešení pro bezproblémovou mobilitu na konferenci obdrželo cenu Synaptic Award.

Management Mobility se skládá z „měkkých opatření, která ovlivňují cestu ještě před jejím začátkem“, jak uvedl moderátor konference Christer Ljungberg. A nejlepší je začít mladý, takže skupina švédských studentů ze střední školy byla pozvána, aby se podělila o výsledky svého průzkumu v oblasti udržitelné mobility a některých iniciativách, které byly zavedeny, jako je den volných autobusových jízd pro každého, kdo ukáže své klíče od auta řidiči autobusu.

Úvodní sekce tohoto ročníku by se dala shrnout do několika odrážek, co by podle panelistů měli manažeři mobility dělat. Tady je seznam:

  • Poskytnou důkazy o účincích MM (Mark Major, DG MOVE);

  • Pracovat na integraci opatření a politických oblastí (Christof Marx, EACI);

  • Vyvíjet nová řešení v duchu sdílení ekonomiky (Ronald Haverman, MyWheels) ;

  • Jít dobrým příkladem a dát lidem vzory (Odette Van de Riet, EPOMM);

  • Použít vyprávění příběhů jako účinný nástroj k ovlivňování lidí (Swedbank).

 

 

Sdílená ekonomika

Ronald Haverman z MyWheels (NL) v Nizozemí zahájil konferenci inspirativním přehledem o vznikající sdílené ekonomice, která podle něj změní mobilitu. Existuje mnoho online služeb na sdílení našich domovů, jídel i vybavení s ostatními. Iniciativy pro sdílení aut mezi podobně zaměřenými lidmi (car-sharing – používání klubových aut) využívají celkovou filozofii sdílení pro sdílení aut. Tak jako je důvěra novou měnou ekonomiky sdílení, online reputace lidí se stane nejdůležitějším aktivem v budoucnosti (podívejte se na TED talk on trust od Rachel Botsman). Zatímco sdílení kol (systémy veřejných kol - bike sharing) jsou většinou úspěšné (podívejte se na prezentace Benoit Beroud z Mobipedu a prezentace sdílení kol od Ronald Haverman), spustit car-sharingovou službu se zdá být složitější. Společnost MyWheels (NL) přijala odlišný přístup díky kombinaci sdílení aut a vlastního vozového parku pro sdílení. Tato aplikace je také propojena s Toogethr (NL) platformou zaměřenou na spolujízdu (car-pooling), takže můžete okamžitě nabídnout ke sdílení cestu v autě MyWheels kamarádům ze spolujízdy. Friso Metz z KpVV vysvětlil, proč by města měla raději sdílení aut propagovat než to ponechat na samotném trhu.

Gunnar Granberg prezentovala SpaceTime application, kde kombinuje multimodální plánovač cest s koordinovanou službou spolujízdy. To pomáhá uživatelům při plánování skupinových cest i s jinými dopravními módy. Dalším inspirujícím příkladem pocházejícím z Skjutsgruppen, je platforma pro spolujízdu, která má 30,000 členů ve Švédsku i mimo něj (podívejte se na jejich Facebookové stránky Facebook page ve švédštině a někde i v angličtině). V duchu teorie „šest stupňů k přátelství“ six degrees of separation theory, do svých platform integrovali Facebook a Twitter, aby lidem ukázali, jak na první pohled neznámá osoba, která s vámi nastoupila do auta, může být ve skutečnosti přítel vašeho přítele atd.

Pro zavedení spolujízdy je největší překážkou dosažení kritické masy. Tom Murray Willis z Contemporary Transport ukázal, jak rozdání 1 libry za cestu spolujízdou udělalo Salisbury Car Share systém 2x efektivnější než je nejlepší systém spolujízdy na tamním trhu.

 

 

Důkaz

 

Mark Major z DG MOVE již během úvodní prezentace poukázal na to, že musíme sdělovat důkazy o účinnosti managementu mobility. Colin Black z Contemporary Transportanalyzoval ve své prezentaci proces ve Velké Británii, který vedl k vytvoření masivního nárůstu výsledků hovořících pro MM, ovšem nevedl v širším měřítku k přijetí MM jako politické priority. V Londýně ale v roce 2012, kdy se tam konaly Olympijské hry, tato skutečnost ve městě vedla k implementaci masivního programu managementu mobility s kampaněmi, třpytivými růžovými informačními tabulemi, spoustou hostesek oblečených v růžovém a informujících lidi „ venku“ atd. Podívejte se na keynote presentation od Lain Macbeth.

Spousta dokumentace o evidentních výsledcích je také dostupná na Contemporary Transport’s LinkedIn page. Sarah Martens z Mobiel 21shrnula některé z ohromujících čísel, které MM produkuje. Zajímavá čísla byla také vyprodukována belgickými federálními průzkumy mobility prezentované Peter Andries, zatímco Sophie Tyler z The Means ukázala, jak udržitelné módy mohou nabídnout cestu ven z recese. Nejžhavější diskuze k Ecommu2013 na Twitteru ohledně vlivu managementu mobility byla ta o veřejné dopravě zdarma po úspěšném příběhu ve Švédsku success story shared by the municipality of Avesta.

 

 

Zdraví

 

Christian Schweizer z WHO prezentoval Transport, Health and Environment Pan-European Programme (the PEP), který spojuje klíčové hráče ze tří sektorů ovlivňovaných dopravou. Ukázal, jak jsou top 4 příčiny předčasných úmrtí v Evropě silně ovlivněny dopravou, ani v nejmenším nadměrným hlukem (podívejte se na zprávu Burden of disease from environmental noise). Nástroj WHO’s Health Economic Assessment Tool (HEAT)může zpeněžit zdravotní výhody plynoucí z přechodu na chůzi nebo na kolo.

Ve skandinávské zemi, jako je Švédsko, je důležitým tématem zimní cyklistika. Některé z prezentací se zaměřily na přínosy jízdy na kole pro zdraví a na ztrátu těchto výhod během „zimní přestávky“(podívejte se na prezentaci Anna Ahlgren z městského úřadu Örebro ve Švédsku a Erik Stigell z Trivector Traffic). Každoroční Cyklistická zimní kampaň v regionu Gävleborg dává cyklistům podněty, aby na kole jezdili i v zimě (podívejte se na prezentaci města Linköping).

 

 

Cena EPOMM

 

Od roku 2012 oceňuje EPOMM nejlepší mezinárodní transfery úspěšných politiky a osvědčených postupů cenou: the EPOMM Best Policy Transfer Award.

Tento rok cena putovala projektu udržitelného managementu mobility MOBALB v Albánii. Region Flandry podporoval město Shkodra v Albánii při zavedení a rozvoji politiky managementu mobility. To se konalo za pomocí Institutu dopravy v Tiraně. Nektar Duma z města Shkodra v Albánii měl také prezentaci o dlouhodobé cyklistické kultuře v jejich městě, neformálních pravidlech sdílených prostorů, které jsou základem pro společné soužití aut a jiných druhů dopravy a hrozby, které představuje zvýšený status a používání aut. Shkodra i Institut dopravy také získali volný vstup a hrazenou dopravu na konferenci.

Druhé místo putovalo k Association Vélocampus ve Francii jako vývozci řešení a UTravelActive ve Velké Británii jako dovozci řešení – za transfer sofistikovaného cyklistického plánu pro studentské koleje Student Campus Bicycle Scheme.

Třetí místo obdržel provozovatel veřejné dopravy ve Funchalu, z portugalského ostrova Madeira Horários do Funchal jako vývozce řešení a město Tallinn v Estonsku jako dovozce řešení za transfer orientační soutěže „Orienteering Competition“ do autobusů.

 

 

Plánování udržitelné městské mobility

Source: http://mobilityplans.eu

Jedna ze sekcí konference byla věnována plánování udržitelné městské mobility (SUMPs), s prezentacemi 3 evropských projektů, které vytvořily auditní nástroje na principech SUMPs: QUEST, ADVANCE a Ecomobility SHIFT.

Den před konferencí uvedl projekt Ecomobility SHIFT project finální podobu svého auditního nástroje a ocenil 6 měst, která byla pomocí této metody testována, medailí: bronzová pro Oss (NL), Burgas (BG), Turnhout (BE), Dundee (UK) a Miskolc (HU) a zlatá pro Lund (SE).

Ve stejný den se 30 partnerů projektu ENDURANCE project setkalo v Gävle na svém zahajovacím meetingu. EPOMM je vedoucím partnerem projektu, takže je to celé o SUMPs. Více o projektu se dozvíte v dalším e-updatu v září.

 

 

Tack, Švédsko!

EU DG-MOVE representative Mark Major looking at the surprising voting result on mandatory MM-rules during his presentation

Můžeme se vrátit k velmi plodné, dobře organizované a inspirující konferenci. Kromě témat zmíněných v tomto e-updatu obsahovala konference také prezentace o IT a gamifikaci (podívejte se na poslední e-update last e-update), e-nakupování, elektrické mobilitě, MM pro nákladní dopravu, MM během prací na silnicích, cyklistice a výzkumu – prezentace na všechny prezentace zde.Inovacemi na konferenci byly možnost hlasování během prezentací a soutěž o ceny na Twiteru o nejlepší a nejvíce Tweetů na #ecomm2013. To vedlo k zajímavé diskuzi a sdílení nejvýraznějších poznatků z prezentací. EPOMM doufá, že diskuze bude pokračovat i na další konferenci ve Florencii!

 

 

Nadcházející události

Pro více událostí navštivte EPOMM Calendar.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive