Workplace Mobility Plans
Language:     en | de | fr | it | hu
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 

Tisztelt Olvasó,

2011-ben az EPOMM három új tagot üdvözölt a soraiban. Finnország, Norvégia és Olaszország belépésével a tagok száma tízre nőtt. Az e-update mostani száma bemutatja a mobilitás-szervezés jelenlegi helyzetét ebben a három országban és a csatlakozásuk indokait.
Az EPOMM büszkén számol be az új városi modal-split arányokról, azaz a különböző közlekedési módok arányairól készített adatbázisának (TEMS) elkészültéről.

Megjelent az ECOMM 2012 konferencia felhívása. További információért kattintson ide.
Az ECOMM 2013 megrendezésére vonatkozó ajánlatok benyújtásának határideje 2011. október 31. További információt itt talál.

 

 

Norvégia


A bergeni Festplassen tér: teljes átalakulás (©Rune Herdlevær)

Terület: 385,186 km²
Népesség: 4.9 millió
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma: 458
A különböző közlekedési módok aránya: a napi utazások 63%-a gépkocsival történik
A mobilitás-szervezés fejlettségi szintje: 2. szint (vannak sikerek, rendelkezésre áll valamennyi pénzügyi forrás, elindultak különböző kezdeményezések)
Nemzeti EPOMM kapcsolattartó: Norwegian Public Roads Administration(NPRA - Norvég Közúti Adminisztráció)

Norvégiában a légszennyezés és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével kapcsolatos nemzeti célok a közlekedési szektort is lépéskényszerbe hozzák. A jövőben az útdíj, a parkolás-szabályozás, a közösségi közlekedés fejlesztése, a földhasználat megváltoztatása, valamint a különböző kerékpáros és gyalogos intézkedések a közlekedéspolitika fontos részei lesznek. A Norvég Közúti Adminisztráció (NPRA) azonban szeretné, ha többféle eszközt is használnának, különösen a vállalkozásokkal szemben, de a közintézmények esetében is. A fenntarthatóbb közlekedéshez elő kell segíteni a munkahelyi mobilitási tervek, a közös autóhasználat, a telekocsi rendszerek és más mobilitás-szervezési eszközök alkalmazását. Egy 2007-ben kiadott fehér könyv több olyan fontos intézkedést tartalmazott, amelyek segítenék a mobilitás-szervezési eszközök felhasználását: a kormány egy nemzeti mobilitás-szervezési tanácsadó központ felállítását és a vállalatok számára kötelező munkahelyi közlekedési tervek jogi alapjának megteremtését tervezte, illetve meg akarta vizsgálni a vállalatok által nyújtott mobilitással kapcsolatos juttatások után fizetendő adóknak a fenntartható közlekedési módok szempontjából előnyös változtatási lehetőségeit. Ezek a tervek azonban egyelőre nem valósultak meg.

Az NPRA az EPOMM-tól a mobilitás-szervezés elismerését reméli, és azt, hogy a mobilitás-szervezést a fenntartható közlekedéspolitika és közlekedési gyakorlat egy fontos aspektusaként fogják kezelni. Először egy nemzeti mobilitás-szervezési hálózatot akar kiépíteni. A hálózat kiindulópontját az Európai Mobilitási Hét (NO) programjában részt vevő városok és az olyan hálózatok jelenthetik, mint a Cities of the Future és a Norvég Kerékpáros Városok Hálózata (Norwegian Network of Cycling Cities). Vizsgálja továbbá egy nemzeti mobilitás-szervezési szaktanácsadói központ felállításának a lehetőségét, változtatásokat javasol az adózási szabályokban, a munkavállalói parkolási gyakorlatban, és támogatja egy mobilitás-szervezési intézkedések alkalmazását segítő elkülönült alap felállítását.

Norvégiában már létezik egy kísérleti nemzeti támogatási program, a TRANSNOVA (2009-2011), amely mobilitás-szervezési projekteket is támogat. 2010-ben a program a második fordulóban kifejezetten olyan projektek számára írt ki pályázatot, amelyek a gépkocsiközlekedés kiváltása érdekében a környezetbarát közlekedési módokat segítik. A támogatott projektek témái többek között a telekocsi rendszer, a telekonferencia, az internetes közvetítés (webcasting), a városi kerékpárkölcsönzési rendszerek és a gyalogosan történő iskolába járás voltak.

"Már korábban is hallottam az EPOMM áldásos tevékenységéről, amely kétségtelenül több európai országtól érdemel támogatást, mint ahány ország jelenleg tagja a szervezetnek."
Bjørn Sandelien - Norwegian Public Roads Administration


A mobilitás-szervezés jelenlegi norvégiai helyzetéről további információkat talál a Norvég Mobilitás-szervezési Monitorban (Norwegian Mobility Management Monitor). Norvégia EPOMM tagságának ügyében Bjorn Sandelienhez a Norwegian Public Roads Administration munkatársához fordulhat.

 

 

Finnország
A finnországi Európai Mobilitási Hét rendezvényeit népszerűsítő kép (©Motiva)


Terület: 338,000 km²
Népesség: 5.3 millió
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma: 515
A különböző közlekedési módok aránya: a napi utazások 58%-a gépkocsival történik
A mobilitás-szervezés fejlettségi szintje: 2. szint (vannak sikerek, rendelkezésre áll valamennyi pénzügyi forrás, elindultak különböző kezdeményezések)
Nemzeti kapcsolattartó: Motiva Ltd.

Itt az ideje, hogy a finn közlekedési szektor a közúti biztonság területén végzett sok évi kemény munka után mobilitás-szervezéssel is foglalkozzon! A Finn Közlekedési Hivatalt Finnish Transport Agency 2010-ben alapították a közlekedéspolitika végrehajtására. A feladatközébe a mobilitás-szervezési eljárások terjesztése is beletartozik. Ebben a munkában a Motiva Ltd tanácsadó cég segíti, amely az energia és az anyagok hatékony és fenntartható használatával foglalkozik, és amely egyben az EPOMM finnországi kapcsolattartójának szerepét is betölti.

Finnországban a mobilitás-szervezés fogalmát 2002-ben három nagyszabású, párhuzamosan megvalósított projekt vezette be, amelyek a munkahelyi mobilitással, a fogalom általános megismertetésével, illetve a mobilitás-szervezés nemzetközi tapasztalataival foglalkoztak. 2010 őszén a Finn Közlekedési Hivatal finanszírozásával 13 mobilitás-szervezési projekt indult, amelyek mobilitás-szervezési cselekvési tervet készítettek 5 régió számára, illetve támogatták az olyan fenntartható közlekedési formákat, mint a kerékpározás, a közösségi közlekedés, a munkahelyek és az iskolák közlekedési tervei, a telekocsi és az otthonhoz közeli szolgáltatások. Az évenkénti mobilitási hét (FI) és a kerékpározás hete alkalmával felhívják a közvélemény figyelmét a fenntarthatóbb utazási szokások fontosságára. Finnországnak van egy fenntartható közlekedéssel foglalkozó internetes portálja (FI), amelyet azonban sajnos nem frissítenek elég rendszeresen.

Finnországban az EPOMM-PLUS projektben való részvétel eredményeképpen kiépült a LIVE (FI) nevű nemzeti mobilitás-szervezési hálózat, amelynek már 330 tagja van. Megoldásra vár ugyanakkor a mobilitás-szervezési intézkedések monitoringja és értékelése, ami további érdekelteket győzhet meg a mobilitás-szervezés hasznáról és segíthet abban, hogy a régióknak több pénzük legyen mobilitás-szervezésre. Az EPOMM-ban való részvételtől a MOTIVA azt várja, hogy a nemzetközi tapasztalatok megismerésének hatására rohamosan terjednek majd a mobilitás-szervezési megoldások Finnországban. Különösen fontosak a nagyon hasonló közlekedési rendszerrel rendelkező szomszédos északi országok tapasztalatai. Svédország például 1999 óta tagja az EPOMM-nak, igen tapasztalt a mobilitás-szervezés terén, és jól működő nemzeti mobilitás-szervezési hálózata van, amelyet SWEPOMM-nak hívnak. Finnország és Norvégia egyaránt átvette a svéd négylépcsős elvet, egy olyan módszert, amellyel integrálni lehet a mobilitás-szervezést és az infrastruktúra tervezést.

"Az EPOMM tanácsa nagyon energikusnak tűnik, és sok ötlete van arra, hogyan lehet a mobilitás-szervezést továbbvinni."
Sonja Heikkinen - Motiva


A mobilitás-szervezés jelenlegi finnországi helyzetéről további információkat talál a Finn Mobilitás-szervezési Monitorban (Finnish Mobility Management Monitor). A finn nemzeti mobilitás-szervezési hálózatról, a LIVE-ról Sonja Heikkinentől a MOTIVA munkatársától érdeklődhet.

 

 

OlaszországDai, Muoviti! Video az elmúlt 150 év városi mobilitásáról Olaszországban (©Euromobility). (Click the picture to watch the video)


Terület: 301,338 km²
Népesség: 60.3 millió
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma: 608
A különböző közlekedési módok aránya: a napi utazások 65%-a gépkocsival történik
A mobilitás-szervezés fejlettségi szintje: 2. szint (vannak sikerek, rendelkezésre áll valamennyi pénzügyi forrás, elindultak különböző kezdeményezések)
Nemzeti kapcsolattartó: Euromobility

A három új tag közül Olaszországnak van a legtöbb mobilitás-szervezési tapasztalata. A fogalmat a környezetvédelmi minisztérium egy 1998. évi rendelete vezette be, melynek értelmében az egy helyen 300-nál több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak mobilitás-szervezőt kell alkalmazniuk. Egy második, 2000. évi rendelet strukturális finanszírozást biztosított a mobilitás-szervezéshez, és a fogalmat kiterjesztette az iskolába történő eljutásra, a nagyforgalmú létesítmények közlekedési terveire és a nagyobb körzetek mobilitás-szervezőire. Jelenleg Olaszországban kb. 67 mobilitási iroda és 800 vállalati mobilitás-szervező van. Ezeknek az előzményeknek köszönhetően a mobilitás-szervezést Olaszországban elsősorban létesítményekhez kötődően értelmezik és alkalmazzák. Az Euromobility, az olasz mobilitás-szervezők egyesülete, az EPOMM olaszországi kapcsolattartója az EPOMM hálózaton belüli együttműködéstől és tapasztalatcserétől azt reméli, hogy Olaszországban is kibővül a mobilitás-szervezés fogalma, s a jövőben úgy értelmezik majd, mint a fenntartható közlekedés elősegítését és a gépkocsihasználat iránti igény befolyásolását olyan “puha” eszközök segítségével, mint a tudatosság növelése, a képzés és a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése.

Ez a szemléletváltás mára már több olasz városban bekövetkezett. Ezek a városok sikeresen dolgoznak olyan mobilitás-szervezési megoldásokon, mint a közös gépkocsihasználat, a kerékpárkölcsönzési rendszerek vagy különböző tájékoztatási kampányok. A bresciai önkormányzat például on-line vásárlási szolgáltatást indított azoknak a vállalatoknak az alkalmazottai számára, ahol mobilitás-szervező dolgozik; telekocsi rendszert vezetett be, amelyen a fedélzeti számítógép felismeri az együtt utazókat, és kiszámítja az általuk fizetendő díjat; a “Próbáld ki a buszt” projekt keretében pedig az alkalmazottak ingyenes havi buszbérletet kapnak, ha útibeszámolót írnak a benyomásaikról. Sok egyéb példa található az Eltis honlapján (keresse az Italy és a Mobility Management menüpontokat).

"Nagyon örülünk, hogy egy olyan közösség tagjai lehetünk, amely ennyire szívesen osztja meg a tapasztalatait és ennyire nyitott az újításokra."
Lorenzo Bertuccio, az Euromobility igazgatója


A mobilitás-szervezés jelenlegi olaszországi helyzetéről még több információt talál az Olasz Mobilitás-szervezési Monitorban (Italian Mobility Management Monitor). Az olasz tagsággal kapcsolatos további információkért forduljon az Euromobility-hoz.

 

 

Az EPOMM tagság előnyei

EPOMM member statesAz EPOMM továbbra is aktívan bővíti a hálózatát. Míg más szervezetek és hálózatok a helyi és regionális hatóságokat tekintik célcsoportjuknak, az EPOMM egyedülálló módon a nemzeti hatóságokat tömöríti. Minél több ország csatlakozik a szervezethez, annál nagyobbak a tagsággal járó előnyök. Íme néhány ilyen előny:Mindez csak néhány ok arra, hogy miért döntött a belépés mellett az a 10 ország, amely eddig csatlakozott az EPOMM-hoz. A tagság további előnyeiről az EPOMM brosúrában. olvashat. Egyéb információkért forduljon az EPOMM koordinátorához, Karl-Heinz Posch-hoz.

 

 

Az európai városok modal split adatai az Epomm.eu/TEMS honlapon


Az EPOMM büszkén jelenti be, hogy elkészült az új TEMS adatbázis. A TEMS célja, hogy bemutassa a közlekedési módok arányát minden 100 000 lakosnál nagyobb európai uniós városban (több, mint 600 ilyen város van). Az adatbázis jelenleg 180 város adatait tartalmazza. Ezeket az adatokat az EPOMM-PLUS projektben részt vevő szervezetek gyűjtötték össze. Az adatbázisban szereplő városok száma folyamatosan növekszik. A városok közvetlenül is feltölthetik az adataikat. A TEMS segítségével bárki könnyen hozzáférhet az összegyűjtött adatokhoz, és részletesen elemezheti akár 20 város adatait is. Az EPOMM tagországok további részletes elemzéseket is végezhetnek az adatbázis segítségével.
A projekt-értékelő MaxEva adatbázis is átalakul, és hasonló, a jelenleginél sokkal inkább felhasználóbarát formát kap. Az EPOMM tehát arra törekszik, hogy javítsa és egységesítse az értékelést Európában, és tagjainak a legjobb eszközöket nyújtsa.

 

 

A kapcsolódó projektek hírei


Megújult a CIVITAS weboldala A honlap most vonzóbb, felhasználóbarát megjelenéssel és még több információval várja az érdeklődőket. Nézze meg, és mondja el a véleményét a honlapon található formanyomtatvány segítségével.

 

 

A közeljövő eseményei


 • UITP- Városi irányítás: az emberek bevonása
  2011. október 5-7. – Göteborg, Svédország
  more information

 • CIVITAS Fórum konferencia
  2011. október 17-19. - Funchal, Portugália
  www.civitas.eu

 • MMove zárókonferencia
  2011. november 16. - Reggio Emilia, Olaszország

  A záróeseményen a MMOVE európai projekt (Mobility Management over Europe: changing mobility partners - Mobilitás-szervezés Európa-szerte: a mobilitási partnerek változása) bemutatja a legfontosabb eredményeit. A programot megnézheti itt.
  Az eseményre egy három napos fenntartható mobilitási rendezvény keretében kerül sor Reggio Emilia városában az Eurotowns hálózat Mobilitási Munkacsoportjának november 15-i ülésével és a CIVINET Italy hálózat által szervezett, a városi kerékpározással foglalkozó november 17-i műhellyel együtt.
További eseményeket talál az EPOMM Calendarban.

 

 
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive