ENDURANCE starts
Language: en | cz | de | fr | it | es
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 share on facebook

Milí čtenáři,

EPOMM Vám s potěšením oznamuje zahájení projektu ENDURANCE. Přes 30 projektových partnerů sestavilo konsorcium z 25 národních sítí a zastřešující organizace Evropská síť plánů udržitelné městské mobility (SUMPs). EPOMM je koordinátor projektu ENDURANCE a bude projekt podporovat existující strukturami, jako jsou webové stránky, workshopy, síťové nástroje, podpora politické výměny a tento e-update. ENDURANCE osloví 250 měst, nabídne školení, zvýší povědomí a výměnu informací. Projekt je pojmenován ENDURANCE a jeho cílem je vybudovat trvalou síťovou strukturu, která bude trvat i po ukončení projektu.

 

Přínosy ENDURANCE na národní úrovni

ENDURANCE je reprezentován partnery ve 25 zemích. Těmito partnery jsou Národní kontaktní místa (NFP). Ve většině těchto zemí jsou partneři projektu v jádru sítě  - například pro management mobility, pro výzkum a vzdělávání v mobilitě, pro rozvoj politiky, pro podporující města. V některých městech budou teprve nové sítě vytvořeny. Sítě budou rozšířeny, aby pokryly celé SUMP a vyvinou se do podoby fóra pro vzdělávání, výměnu zkušeností, politickou koordinaci, vzájemné učení od ostatních zemí. Každý Národní kontaktní bod organizuje jeden národní meeting SUMP ročně. Tyto meetingy budou fórem pro města, profesionály a auditory pro vzájemné vzdělávání a výměnu příležitostí. Jedním cílem sítě je také přispět k úpravě národní legislativy, která podporuje SUMP, dalším cílem je podporovat kontinuitu projektu i po jeho ukončení  - tak aby se stal stálou strukturou podporující rozvoj SUMP.

 

Přínosy ENDURANCE pro města

Každý ENDURANCE Národní kontaktní bod má za úkol oslovit 5, 10, až 20 měst  (v závislosti na velikosti země). Těchto více než 300 měst bude zapojeno, cílem je mít 250 aktivních měst v Plánování udržitelné městské mobility do roku 2016, kdy projekt ENDURANCE končí. Partneři projektu nabídnou školení, setkávání, vzdělávání a národní a mezinárodní výměnu příležitostí pro města – stejně jako know-how a přístup k auditorům a jiným expertům. Webová stránka EPOMM/ENDURANCE nabízí také stálý přístup hlavním hráčům v každé zemi a městě a informace o stupni SUMP-aktivit v dané zemi či městě. To se stane díky rozšíření databáze TEMS-databaseEPOMM country-pages o informace o SUMP. Touto cestou bude jednoduché nalézt a spojit s ostatními podobnými městy s podobnými problémy a přenositelnými relevantními řešeními.

 

Přínosy ENDURANCE na evropské úrovni

Click to enlarge

ENDURANCE plánuje úzce spolupracovat s mnoha evropskými projekty, které jsou zaměřeny na SUMP, jako například  ADVANCE, BUMP, CH4LLENGE, POLYSUMP, PUMAS a QUEST. Žádný z těchto projektů však nemá celoevropské pokrytí jako ENDURANCE , ENDURANCE tedy nabídne struktury a sítě, které mohou být využity pro školení, výměnu, diseminaci a kontakty – proto věříme v podporu sítě. Máme za cíl spolupracovat s platformami jako je Do the right mix nebo SUMP-part of Eltis http://mobilityplans.eu
ENDURANCE bude organizovat každoroční konferenci, pravděpodobně za spolupráce těchto projektů a platforem. SUMP bude také součást konference ECOMM - každoroční konference projektu EPOMM. Tři sítě evropských měst EUROCITIES, POLIS a ICLEI-Europe jsou partnery projektu ENDURANCE a aktivně podporují vytváření sítí a starají se o aktivní přítomnost ENDURANCE a evropské úrovni.
ENDURANCE je projekt, který je spolufinancován s programu Intelligent Energy Europe Programme Evropské unie – tyto instituce ENDURANCE také podporují, takže vytváření sítí na evropské úrovni má vysoký standard.

 

 

SUMP a EPOMM


Proč se EPOMM tak aktivně účastní ENDURANCE a SUMP? Zde je několik důvodů:

 • Téma SUMP je v současné době v popředí v inovacích v dopravě a důležitým faktorem pro podporu managementu mobility  - podívejte se například na prezentaci DG MOVE na konferenci ECOMM.
 • Jako vedoucí evropská síť pro management mobility se EPOMM dobře umístil v podpoře SUMP  - nemusí stavět od nuly. Kromě toho, EPOMM si může být jistý, že síť bude trvat i po ukončení projektu ENDURANCE.
 • Management mobility jako takový je důležitou součástí SUMP a jako SUMP, MM podporuje:
  • participační přístup
  • udržitelnost pro podporu hospodářského rozvoje, sociální spravedlnost a kvalitu životního prostředí;
  •  integraci politických oblastí;
  •  jasné a měřitelné cíle a jasné hodnotící plány
  • hodnotu za peníze
 • obecné cíle EPOMM a MM společenství nejsou v rozporu se SUMP
 • takže, když výzva programu Intelligent Energy Europe žádala „pomoc městům a regionům s rozvojem SUMP a díky síťování, vzájemnému učení a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v jednotlivých zemích“ EPOMM převzal velení, sestavil konsorcium a podal návrh – který byl nakonec úspěšný.
 • Všech 11 zemí projektu EPOMM je zastoupeno i v ENDURANCE a projekt má za cíl sestavit novou síťovou strukturu SUMP, která bude sloužit společenství SUMP, při zachování podpory pro společenství MM.

Shrnutí: Management mobility a SUMP se vzájemně doplňují a stejně tak se doplňují i EPOMM a ENDURANCE.

 

 

Nadcházející aktivity ENDURANCE

Click to enlarge

ENDURANCE je v současné době ve startovací fázi - pořizování soupisů, zřízení plánů pro vytváření sítí, příprava webový stránek. Všichni partneři se setkají v půlce října za účelem výměny zkušeností, školením a workshopem. Webová stránka projektu ENDURANCE bude hotová ke konci října a bude úzce spojená se stránkou EPOMM.
Od nynějška bude každý třetí e-update věnován ENDURANCE, který bude pokrývat záležitosti SUMP a bude vytvořen stejným týmem, který vytváří EPOMM. Těšíme se na zajímavé rozšíření aktivit, které podpoří Vaši práci.

 

 

Useful details on SUMP

Source: http://mobilityplans.eu

Oficiální stránka SUMP od IEE mobilityplans.eu poskytuje zajímavý přehled o plánech udržitelné mobility:

 

Nadcházející události

KA Sunset Dock
KA Sunset Dock

Pro více událostí navštivte EPOMM Calendar.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive