Best policy transfer
Language:     en | de | fr | it | hu
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 

Tisztelt Olvasó!

Az e-update ehavi száma fontos, de ugyanakkor érzékeny témával foglalkozik. Az európai projekteknek és magának az európai politikának kulcsszerepe van a bevált gyakorlatok és a jó megoldások terjesztésének megkönnyítésében, akár városi, akár országos szinten. Ez az egyik fő célja az EPOMM-nak is.
Az anyag összeállítása során kiderült, hogy “a spanyolviasz újrafelfedezése” elég gyakori: úgy tűnik, hogy szinte minden európai projekt kialakítja a saját módszerét, amellyel segíti a bevált politikák, gyakorlatok átadását és átvételét; hasonlóképpen szinte minden mobilitás-szervezéssel foglalkozó európai támogatási programnak és fórumnak megvannak a politikai transzfert előmozdító saját eszközei és módszerei. Bár értékeljük a különböző módszerekben, eszközkészletekben, a jó megoldásokat tartalmazó adatbázisokban és a folyamatokban megnyilvánuló gazdag kreativitást, úgy véljük, hogy a politikák átadásával kapcsolatos erőfeszítések koordinálatlansága pazarlás.
Az EPOMM ezért elhatározta, hogy különféle módszerekkel ösztönzi a politikai transzferrel kapcsolatos vitát, így
 • megalapítja a “Legjobb politikai transzfer” díjat, amelyet először a következő ECOMM-on (European Conference on Mobility Management - Európai Mobilitás-szervezési Konferencián) hirdet meg
 • az EPOMM nemzeti koordinátorainak következő workshopja a bevált megoldások átadásával-átvételével fog foglalkozni
 • együttműködést ajánl különböző szövetségeknek és programoknak, pl. az Interregnek, az Intelligent Energy Europe-nak, az EUROCITIES-nek, a POLIS-nak, az EUROTOWNS-nak és az UITP-nek megfelelő politikai transzferfolyamatok kidolgozására.
A következőkben bemutatunk néhány ilyen, már létező folyamatot, eszközt és adatbázist.

 

 

A bevált politika átadása-átvétele az EPOMM-ban


Az EPOMM célja, hogy kidolgozza a sikeres mobilitás-szervezési intézkedések és politikák átadásának-átvételének leghatásosabb módszerét. Az európai projektekben az ilyen transzfert szinte mindig megnehezíti az a körülmény, hogy a projekt keretében nagyon gyakran nem azok kerülnek kapcsolatba és beszélgetnek egymással (és végzikaz átadást-átvételt), akik a terepen a tényleges munkát végzik. A politika-transzfert akadályozzák a nyelvi korlátok, a résztvevők sokféle elfoglaltsága és az ebből fakadó időbeli korlátok, illetve az időpont-egyeztetési nehézségek. A felsorolt korlátok kiküszöbölésére az EPOMM a következő folyamatot ajánlja:
 • Az első lépés egy olyan téma megtalálása, amely az “importáló” számára tényleg érdekes.
 • A(z EPOMM) moderátor(a) ezután keres egy megfelelő “exportálót”, amelynek elégséges ismerete és tapasztalata van ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű know-how-tudjon az importálónak átadni.
 • A következő lépés az exportáló ország és az importáló ország(ok) képviselőinek találkozása, amelynek keretében megvitatják az átvenni/átadni kívánt intézkedés gyakorlati részleteit. A moderátor segítségével a résztvevők elkészítik a politika vagy intézkedés átvételének részletes cselekvési tervét.
 • Az exportáló vagy importáló országban tett tanulmányút vagy a tréning után a cselekvési tervet a megfelelő szakértők, illetve egy politikus vagy magasrangú döntéhozó bevonásával részletesebben is kidolgozzák.
 • Minden lépést alaposan dokumentálnak, így a tapasztalatátadási folyamat az adott intézkedés iránt érdeklődő más országok számára is mintaként szolgálhat.
Az EPOMM PLUS projekt keretében eddig öt átadási folyamat indult: az útépítési munkálatok során alkalmazható mobilitás-szervezési intézkedésekről (Hollandia -> Svédország), a kerékpározás és a gyaloglás egészségre gyakorolt hatásának gazdasági értékeléséről, azaz a Health Economic Assessment Tool - HEAT alkalmazásáról (Egyesült Királyság -> Franciaország), és az iskolák mobilitás-szervezéséről (Belgium -> Szlovénia).
Az EPOMM-PLUS projekt által kidolgozott módszertan egyelőre kipróbálási szakaszban van; a jövőben pedig várhatóan más módszerek legjobb elemeit is át fogja venni (e módszerek közül néhányat az alábbiakban ismertetünk). Az a tervünk, hogy a módszert a legjobb transzfer eszközzé fejlesszük az EPOMM tagországok és esetleg más jövőbeli EU projektek számára is.

 

 

Más EU projektek transzfer módszerei


A PIMMS TRANSFER tanulmányútjai és pártfogói látogatásai

A PIMMS TRANSFER projekt több olyan tevékenységet is végez, amelynek keretében a mobilitás-szervezéssel csak nemrég foglalkozó régiók (“Starter regions”) átvehetik a mobilitás-szervezés terén élenjáró régiók (“Progression regions”) tapasztalatait. Az innovatív mintaprojektek és ezek sikertényezőinek feltárása és átvétele a haladó mobilitás-szervező régiók számára is hasznos; megkönnyíti a helyi döntéshozók bevonását és a további fejlődést. A tudástranszfer eszközei a haladó mobilitás-szervező partnerekhez szervezett tanulmányutak (lsd. a beszámolókat) a haladó régióknak a “kezdőknél” tett pártfogói látogatásai mesterkurzusok és helyi konferenciák.

Eszköztárak és megvalósíthatósági tanulmányok a MOVE és a DELTA projektekben

A mobilitás-szervezési eszközök átvételének/átadásának módját a MMOVE projekt. is vizsgálja. A projekt által néhány kiválasztott követendő példa megismerése céljából szervezett tanulmányutakat követően a résztvevők megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek, amelyek az egyes követendő példáknak helyi viszonyokra történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálják. A projekt egy politikai eszköztárat állít össze, amely segíteni fog abban, hogy mások is saját helyi viszonyaiknak megfelelő mobilitás-szervezési megoldásokat találhassanak.

A DELTA projekt is készített egy döntéstámogató eszközt amelynek segítségével a szezonálisan változó mobilitási igényű régiók közlekedési vállalatai kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb fenntartható mobilitási megoldásokat.

Transzferszintek a TRAVELPLAN PLUS projektben

A TRAVEL PLAN PLUS projekt négy transzferszintet különböztet meg. Ezek:
 • a másolás – egy program teljes egészében történő átvétele;
 • az utánzás – egy program mintaként, szabványként történő alapul vétele a saját intézkedések meghozatalánál;
 • a hibridizáció és szintézis – új program kidolgozása már létező különböző megoldások elemeinek a felhasználásával; illetve
 • az inspiráció – amikor a közös problémák megvitatásából új ötletek, elgondolások születnek.
(Forrás: Local Travel Plan Networks: An Evaluation using Policy Transfer)

Átvihetőségi értékelés a Niches+ projektben

Egy máshol már sikeresen alkalmazott intézkedés vagy politika átvétele előtt meg kell győződni arról, hogy a helyi viszonyok lényegesen nem különböznek az exportáló város vagy ország viszonyaitól. Egy új közlekedési koncepció átvehetőségének megítélésében segít a NICHES+ projekt által kidolgozott átvihetőségi értékelés. A módszer útmutatást ad a helyi és az exportáló város szakértőinek és érdekcsoportjainak a bevonásával elvégzendő értékelési folyamat minden lépéséhez. Segít számba venni és értékelni minden fontos tényezőt, és előzetesen feltárni a végrehajtás során várható és megoldandó problémákat. (Egy a módszert alkalmazó példa megtekintéséhez kattintson ide.

A NICHES+, a CIVITAS és az AENEAS projektek tanulmányúti katalógusai

Más európai projektek például tanulmányúti katalógussal segítik a résztvevők tapasztalataiból nyert tanulságok mások által történő megismerését. A katalógus azokat a városokat tartalmazza, amelyek hajlandóak tanulmányutasokat fogadni. Ilyen projektek például a CIVITAS, a NICHES+ és az AENEAS.

Az Európai Bizottság is kulcsfontosságúnak tartja a tapasztalatok és az ismeretek átadását, ezért A városi mobilitás cselekvési terve központi kérdésként kezeli a témát.

 

 

Hol érdemes ígéretes új ötletek után kutatni?

A sikeres transzferhez vezető első lépés természetesen mások sikeres politikáinak és bevált gyakorlatának megtalálása. Új politika bevezetéséhez az alábbi inspiráló forrásokat ajánljuk.

EPOMM

A projekt e-update nevű havi hírlevele, amelynek egyik számát éppen most olvassa, mindig egy fő témára koncentrál. Az EPOMM honlapon a News menüpont alatt megtalálható az utóbbi években megjelent minden szám (s ezzel a mobilitás-szervezési témák széles köre) legalább három nyelven. A hírlevelekben az adott témákhoz kapcsolódó számos hasznos link is található.
Az évenkénti Európai Mobilitás-szervezési Konferencia - European Conference on Mobility Management (ECOMM) lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy kapcsolatba kerüljenek az Európa minden részéről érkező résztvevőkkel, és tanuljanak a tapasztalataikból. Az ECOMM 2012 Frankfurtban, Németországban kerül megrendezésre 2012. június 12-15. között - erről lásd a www.ecomm2012.eu oldat.
21 európai országban, városok és más helyi önkormányzatok az EPOMM-PLUS keretében kiépített nemzeti mobilitás-szervezési hálózathoz is fordulhatnak. A nemzeti hálózatok az évente megtartott rendezvényeik révén lehetővé teszik a bevált gyakorlatok és megoldások megismerését és átadását. Ezeknek a rendezvényeknek a keretében a mobilitás-szervezés minden szereplője és érdekeltje találkozhat egymással.
Arra törekszünk, hogy az EPOMM Calendarban minden fontos nemzeti és nemzetközi mobilitás-szervezési eseményt feltüntessünk.

ELTIS

Az EPOMM és az ELTIS egymással együttműködve egy kitűnő esettanulmány- és video-gyűjteményt hozott létre. Emellett a www.eltis.org oldalon rengeteg egyéb hasznos információ is hozzáférhető.

Más hálózatok

A fenntartható közlekedés témával foglalkozó további hálózatok:
 • a POLIS (innováció a közlekedésben - EU);
 • az EUROCITIES (mobilitás és más témák - EU);
 • a CIVITAS Forum hálózat (városi közlekedés - EU);
 • a EUROTOWNS (az EUROCITIES-hez hasonló, de a 250.000 lakosnál kisebb városok részvételével);
 • az ICLEI (fenntartható fejlődés és EcoMobility - globális); és
 • a Cities for Mobility (városi mobilitás – globális)

 

 

Várható események

 
 • CATCH zárókonferencia
  2011. december 13. - Bristol, Egyesült Királyság
  more information

 • ECOMM 2012
  2012. június 12-15. – Frankfurt, Németország
  more information

További eseményekért tekintse meg az EPOMM Calendar- t!.

 

 
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive