Téma managementu mobility v iniciativě CIVITAS
Language:     en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
 share on facebook

Vážený čtenáři,

Před několika týdny se v Brestu sešli zástupci měst a dopravní odborníci na každoroční konferenci CIVITAS forum. Ve stejné době spustila iniciativa CIVITAS své nové webové stránky. Jak se pokusíme ukázat v tomto článku, management mobility byl v posledních deseti letech klíčovou součástí práce iniciativy CIVITAS. Nastal čas zaostřit na bohatství znalostí a zkušeností s řízením mobility, jež získala města zapojená do tohoto programu.

 

Deset let CIVITAS

Iniciativa CIVITAS je programem EU (FP7), který pomáhá městům testovat a vyvíjet sadu integrovaných opatření pro udržitelnou městskou mobilitu. Od roku 2002, kdy byl spuštěn, se do něj zapojilo více než 60 měst. Tři cykly čtyřletých projektů byly úspěšně ukončeny a čtvrtý právě probíhá. V roce 2012 se iniciativa ohlížela za deseti lety své práce, kdy provedla průzkum u několika měst CIVITAS s otázkou, jaké přínosy mělo jejich zapojení do programu. Zajímavé je, že "plánování a marketing mobility" byl vyhodnocen jako nejužitečnější téma pro města, následovalo téma „informace pro uživatele dopravy v reálném čase“ a mezi prvními pěti bylo také téma „spolujízda a sdílení automobilů“ (car-pooling a car-sharing). Porovnáme-li množství opatření realizovaných v rámci programu CIVITAS, management mobility skutečně představuje nejpopulárnější kategorii (a přitom je to pravděpodobně jen zlomek z celkového rozpočtu programu).

Silnou stránkou iniciativy CIVITAS je zaměření na integrované plánování pro všechny druhy a formy dopravy v zapojených městech. Ve výzvě k poslednímu kolu projektů CIVITAS bylo zpracovávání nebo zavádění plánu udržitelné mobility (SUMP) dokonce jednou ze základních podmínek pro zapojení nových měst. CIVITAS stanovilo osm stavebních bloků - hlavních tematických okruhů, jako základ pro jakoukoliv integrovanou strategii udržitelné městské mobility. Z nich si každé město vybírá soubor dopravních opatření na základě svých místních priorit. Pro EPOMM jsou nejrelevantnějšími tématy CIVITAS management mobility (marketing, plánování mobility a zapojení veřejnosti - viz tematické video) a alternativní způsoby dopravy (systém veřejných kol, sdílení automobilů, spolujízda - viz tematické video).

 

Kreativní marketing

Source: www.civitas.eu - j.kudelski/studioapropos.com

Za prvních deset let bylo ve  městech CIVITAS zavedeno 125 opatření z oblasti managementu mobility a 49 z oblasti alternativních způsobů dopravy. Obzvláště v oblasti marketingu mobility byla nalezena některá velmi kreativní řešení k propagování udržitelné dopravy. Na příklad:

  • Město Lublaňa nepropagovalo svůj nový bikesharingový program Bicikelj by tradičně, pomocí plakátů, ale samotným umístěním kol do ulic. A jejich módní trička vyhrají nad každým skalním řidičem automobilu!
  • V Záhřebu se pokusili informovat seniory o bezpečném využívání veřejné dopravy pomocí vtipného videa, v němž poučená důchodkyně Vlatka cestuje hromadnou dopravou bez sebemenšího problému, zatímco důchodce Alojz se učí témuž, aby nemusel kvůli své neznalosti čelit mnoha komplikacím.
  • V Talinu zatraktivnili veřejnou dopravu rozveselením svých autobusových linek pomocí tzv. knitting graffiti.
  • V Gdaňsku a Gentu použili k propagaci cyklodopravy kampaň "Cycle chic", která ukazuje elegantní a stylově vypadající běžné cyklisty.
  • Několik evropských měst si dokonce vytvořilo vlastní značku veřejné dopravy jako například Overground v Prestonu, který využívá podobného marketingu jako Londýnské metro (London Underground). V některých městech byly vytvořeny ještě rozsáhlejší značky jako např. Accessible Utrecht nebo Yélo in La Rochelle.
 

Sdílená mobilita

Služba carpoolingu (spolujízda) patří obvykle k náročnějším na zavedení. Městu Stuttgart se podařilo přimět svůj fotbalový klub VfB ke spuštění vlastního portálu, který pomáhá propojit návštěvníky fotbalových utkání za účelem sdílení automobilu cestou na zápas. Tento portál ročně navštěvuje několik stovek tisíc uživatelů. V italském městě Perugia vyvinut nový typ bran na parkovištích, který upřednostňuje uživatele spolujízdy. Tato brána zjišťuje, kolik je v autě osob a vpouští pouze vozidla s minimálním počtem tří pasažérů.

Město Utrecht zahájilo cílenou kampaň podporující carsharing v některých čtvrtích, založenou na průzkumu segmentů trhu. Osloveno bylo 1000 potenciálních uživatelů carsharingu. Uživatelsky příjemná webová stránka umožňuje návštěvníkům prověřit, zda by pro ně bylo využívání této služby výhodné a nabízí slevy od různých carsharingových společností v Utrechtu. Lidé také mohou na interaktivní mapě města zaznačit, kde by si přáli mít stanoviště sdílených automobilů.

 

Intermodalita

Každoročně je na konferenci CIVITAS Forum udělována cena pro město roku. Letos ji obdrželo portugalské město Funchal. Bylo oceněno za zavedení nového systému autobusové dopravy s podporou přepravy kol a za zavedení „balíčku pro turisty“ na nové pečlivě značené Zelené autobusové lince. Ta spojuje nově vzniklé residenční a turistické oblasti a umožňuje turistům koupit si „značkovou jízdenku“ přímo ve svém hotelu. Dalším pozitivním příkladem integrovaného dopravního plánování je město Szczecinek v Polsku, které propojilo svůj systém městské lodní dopravy („vodní tramvaj a taxi“) s nově vzniklým systémem veřejných kol a službou cyklorikš.

 

Plánování mobility 2.0

Právě probíhající kolo projektů CIVITAS zapojuje pouze osm měst, seskupených do dvou projektů. Města projektu CIVITAS DYN@MO - Aachen (DE), Gdynia (PL), Koprivnica (HR) a Palma (ES) – v současné době vyvíjejí interaktivní online platformu, která má proces plánování udržitelné mobility učinit skutečně dynamickým. Komunikační platforma poskytuje okamžitou zpětnou vazbou od občanů a jiných stakeholderů, na základě dopravních modelů s georeferencemi. Druhá skupina měst sdružených v projektu 2MOVE2 - Brno (CZ), Málaga (ES), Stuttgart (DE) a Tel Aviv-Yafo (Israel) – řeší jednak téma propagace nemotorové a veřejné dopravy ale také zlepšení dopravně informačních služeb pro obyvatele a firmy.

 

Spolupráce a networking

Just elected: the CIVINET-D board

Města z programu CIVITAS byla podpořena mnoha akcemi, které umožňují sdílení jejich zkušeností prostřednictvím školení, studijních pobytů, publikací, konferencí Forum CIVITAS, udělováním cen CIVITAS apod. Za účelem efektivního předávání těchto zkušeností do dalších měst je nyní v procesu budování nová online platforma. Výsledky této online spolupráce se promítnou do informační základny, která zúročí výsledky projektů CIVITAS.

" Učit se navzájem - podporovat jeden druhého " je mottem iniciativy CIVITAS. To je důvodem, proč se již více než 200 evropských měst připojilo k demonstračním městům a stalo se členy celoevropské sítě -CIVITAS Forum. Pro usnadnění vzájemného učení vzniklo již v minulosti několik lokálních sítí v dalších jazycích, zvaných CIVINET. Poslední byla německá větev, která svoji činnost zahájila na začátku listopadu ve Frankfurtu. Další budou založeny v příštích letech. Národní sítě SUMP, které vznikají v rámci projektu ENDURANCE iniciativy EPOMM, budou samozřejmě propojeny se stávajícími nebo nově vznikající sítěmi CIVINET.

 

Další odkazy

 

Více odkazů na CIVITAS Resource Centre.

 

Nadcházející události

Pro další informace o událostech, prosím navštivte: EPOMM Calendar.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive